test banner

Fluoride, niet zo onschuldig als het lijkt.

 • Geplaatst op

Fluoride behoort tot de groep van de halogenen. Halogenen zijn erg reactief en reageren gemakkelijk met andere elementen (met name metalen). Omdat ze slechts één elektron hoeven op te nemen om de edelgasconfiguratie te bereiken, hebben ze oxidatiegetal -1, en zijn het sterke oxidators. Vooral de lichtste in deze groep (fluor) is uiterst reactief. Fluoride komt dan ook niet vrij in de natuur voor, maar is meestal gebonden tot een fluoridezout. Bepaalde fluoriden, waaronder fluoriet, kunnen licht uitstralen (fluorescentie).

 

Fluoride

Graph

Er zijn veel fluoriden bekend waaronder waterstoffluoride, calciumfluoride, cryoliet, natriumfluoride etc. In de tandheelkunde wordt vnl. natriumfluoride en aminfluoride in tandpasta’s gebruikt. In sommige landen, met name Ierland, de Verenigde Staten, Australië en Canada wordt een deel van het drinkwater gefluorideerd. In Nederland en België wordt geen fluoride aan het drinkwater toegevoegd.
Fluoride en tandheelkunde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fluortabletjes, tandpasta, vulmaterialen, adhesieven, fluorhoudende cementen, sealants, dental floss, tandenstokers, mondspoelmiddelen, gel voor fluoride behandelingen, overal zit fluoride in. De belangrijkste reden voor toepassing in de tandheelkunde is dat fluoride het glazuur van de tanden harder maakt. De gedachte is dat het glazuur dan ook beter bestand zou zijn tegen gaatjes. Dit is echter nog maar zeer de vraag.  Een onderzoek aan de Saarland-universiteit in Duitsland liet zien dat de fluorbinding aan het glazuur door het poetsen met gefluorideerde tandpasta zich beperkte tot een dikte van slechts zes nanometer. De onderzoekers betwijfelen terecht of dergelijke extreem dunne laagjes fluorapatiet in staat zijn tot cariëspreventie.


Uit grafiek 1 blijkt dat de afname van cariës in gefluorideerde en niet gefluorideerde gebieden gelijk is vanaf de zeventiger jaren en dat een betere verzorging van het gebit eerder debet is geweest aan de cariësvermindering dan de fluoridering van het drinkwater. (grafiek 1)

 

Mottling

Fluoride blijkt lang niet zo onschuldig te zijn voor de gezondheid als men ons wil laten geloven. Volgens een EU richtlijn is per 19 januari 2009 dan ook een waarschuwingstekst verplicht op fluoride bevattende tandpasta’s voor kinderen tot en met 6 jaar. De tekst luidt: ‘Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt’. 

Fluoride wordt tijdens het tandenpoetsen niet alleen in het glazuur van de tanden en kiezen opgenomen, maar komt ook via het mondslijmvlies in het bloed en natuurlijk ook door het per ongeluk doorslikken. Vroeger werden ook fluoride tabletjes aanbevolen. Dit advies heeft men echter verlaten, omdat daardoor vaak lelijke verkleuringen op de tanden en kiezen ontstonden (fluorose of mottling)(foto1.)

Mottling 

Magic Bullet

Cariës is vooral een gevolg van een verkeerd dieet, van een teveel aan suiker, geraffineerde witmeelproducten en van onvoldoende mondhygiëne. Tegen die achtergrond is het een vals argument om gefluorideerd water, fluoridepilletjes of gefluorideerde tandpasta te presenteren als een Magic Bullet die cariës (ondanks alle suikergebruik) zou afremmen.

 

Geneesmiddel

Toch wordt fluoride helaas nog steeds gepropageerd als een noodzakelijk product dat gezond is voor het lichaam. Fluoride is echter geen geneesmiddel zoals vaak wordt gedacht, maar een toxische substantie, die een verhardende invloed heeft op het collageen, een lijmvormend eiwit dat een belangrijk onderdeel vormt van het bindweefsel in het lichaam. En dat collageen zit niet alleen in de tanden, maar overal in het lichaam, van de huid tot de botten, van de pezen tot het kraakbeen. In feite ondergaan alle collageenhoudende weefsels degeneratieve veranderingen. Inclusief de huid. De aorta is een voorkeursplaats voor stapeling van fluoride en heeft daarmee directe invloed op hart- en vaatproblemen.
Officieel is fluoride bekend als een gif dat giftiger is dan lood en net iets minder giftig dan arsenicum (Clin Toxicol Commerc Prod, 1984; 11:4, 112, 129, 138). Fluor wordt oa. gebruikt in diverse bestrijdingsmiddelen zoals sulfurylfluoride en fluazinam. Natriumfluoride is in hoge concentraties aanwezig in rattengif, insecticiden en houtbeschermingsmiddelen tegen schimmel.

Sodium Fluoride 

Doofpot

Fluoride is een giftig afvalproduct van de aluminium industrie. De oplossing die men bedacht voor het oplossen van dit dure afvalprobleem was het begin van een weerzinwekkend doofpotschandaal, waarover onderzoeksjournalist Crystopher Bryson het 380-pagina dikke boek “The Fluoride Deception” heeft geschreven. Men manipuleerde onderzoeksresultaten om de effectiviteit van fluoride op het gebit aan te tonen. De drinkwaterfluoridering werd een feit, het afvalprobleem was daarmee opgelost en leverde zelfs geld op. Snel nadat Amsterdam en omgeving in de zestiger jaren gefluorideerd werden, kregen veel mensen last van maag en darmen, stomatitis, migraine, visusstoornissen, huiduitslag en depressies, die vrij snel verdwenen bij inname van niet-gefluorideerd water. 5% van de bevolking had klachten. De drinkwaterfluoridering in Nederland was slechts tijdelijk, want de Hoge Raad bepaalde in 1973 dat legale grond voor drinkwaterfluoridering ontbrak. Het zou nog 3 jaar duren voordat de fluorideringsvergunningen door de staat werden ingetrokken. De arts Hans Moolenburgh, auteur van het boek “Fluoride, The Freedom Fight” was de initiator van het fluorideverzet in Nederland.

 

 Luchtig

Fluoride heeft meer nadelen dan voordelen, een feit waar veel tandartsen nogal luchtig overheen walsen. Van de lage concentraties in de tandpasta wordt je niet direct ziek, maar op de lange termijn heeft het zeker invloed op de gezondheid. Na verloop van tijd kan dit tot ziekte leiden. Mensen die teveel fluoride in 1 keer binnenkrijgen, krijgen vaak buikpijn en worden misselijk. Dit zie je vaak voorkomen bij kinderen die een fluoridebehandeling bij de tandarts krijgen, waarbij hogere concentraties fluoride worden gebruikt. De klachten  worden veroorzaakt door de vorming van hydrofluoridezuur in de maag. Hydrofluoridezuur is zeer agressief en wordt in de industrie gebruikt om glas en wafers te etsen. Het kan leiden tot ademhalingsproblemen, kramp en zelfs hartstilstand. De lethale dosis bedraagt 5 mg fluoride per kilo lichaamsgewicht. Het inslikken van een tube tandpasta voor een kind van 1 is al levensbedreigend.

 

Heupfracturen

Ongeveer de helft van de hoeveelheid ingenomen fluoride stapelt zich in het bot. Afwijkingen zijn op röntgenfoto’s zichtbaar: verhoogde botdichtheid, structurele schade aan het bot, verkalking van gewrichten en ligamenten. In ernstige gevallen kunnen mensen hun armen niet meer strekken of rechtop lopen. Behandeling van osteoporose met hoge doses fluoride gedurende enkele jaren resulteerde in een toename van het aantal heupfracturen. Botweefsel wordt door fluoride harder, minder elastisch en daarmee ook breukgevoeliger.

 

Enzymen

Het fluoride-ion kan elke cel van het lichaam penetreren en een verbinding aangaan met andere ionen. Er bestaat een sterke affiniteit met calcium. Maar ook verbindingen met magnesium en mangaan zijn mogelijk. Zo dringt fluor binnen in de wereld van de enzymen die deze mineralen nodig hebben. Dit kan aanleiding geven tot verstoring van de koolhydraat- en de botstofwisseling en van de functie van de spieren. Elke vitale functie van het lichaam hangt af van enzymen.
De universiteit van San Diego in Californië toonde aan dat fluoride het enzym cytochrome C oxidase uitschakelt, een zuurstofdragend respiratoir enzym. Tekorten hieraan worden in verband gebracht met kanker.

 

Vermoeidheid

De schadelijkheid van fluoride in zacht weefsel is goed te zien bij schildklierafwijkingen en daarmee gepaard gaande vermoeidheid. Ook is in gebieden met drinkwaterfluoridering een afname van de IQ geconstateerd. Fluoride wisselt stuivertje met jodium in het thyroidhormoon, waardoor de schildklieractiviteit verminderd (hypothyreoidie). Dit hormoon heeft een grote invloed op de hersenactiviteit en zou zo de reden kunnen zijn voor een verlaagd IQ. Ook de bijschildklier is gevoelig voor fluoride.
De beweeglijkheid van leukocyten wordt door fluoride vertraagd, waardoor patiënten vatbaarder worden voor infecties. Fluoride heeft verder invloed op hersenen en het hele centrale zenuwstelsel.

 

Onderzoek

Dr. N.J. Chinoy (1994) van de Gujarat Universiteit in India ontdekte dat hoge doses fluoride voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken. Onderzoek door Dr. Jennifer Luke (2001) aan de Universiteit van Surrey laat zien dat fluoride zich ook stapelt in de hypofyse. Uit dierstudies blijkt een relatie met vervroegde puberteit. Het werk van Jennifer Luke sluit aan op studies die aantonen dat meisjes in de VS, een van de sterkst gefluorideerde landen, steeds eerder in de puberteit komen. Verhoogde fluorideconcentratie zou mogelijk kunnen leiden tot verminderde productie van melatonine (fluoride remt de enzymen die nodig zijn voor de productie hiervan) en vervolgens tot versnelde seksuele rijping.
Uit een zeer recent onderzoek aan de Harvard University hebben Choi en zijn onderzoeksteam vastgesteld dat fluoride schadelijk effecten heeft op de zich ontwikkelende kinderhersenen. Choi meldt in het kader van zijn onderzoek: “Kinderen in gebieden met een hoge drinkwaterfluoridering blijken een significant lagere IQ te hebben ten opzichte van kinderen in gebieden met een lage fluorideconcentratie in het drinkwater”.
Choi en zijn mede-onderzoekers melden voorts : “Hoewel fluoride neurotoxisch is in alle dierenproeven die zijn gehouden, waarbij acute fluoride-vergiftiging zenuwaantastingen veroorzaakt, is weinig bekend van de effecten van fluoride op de ontwikkeling van kinderhersenen. Meer en intensiever onderzoek op dit gebied is uitermate belangrijk! Het is daarbij voor ons onbegrijpelijk dat onder het mom van het voorkomen van tandbederf, kinderen en volwassenen worden blootgesteld aan een stof die hersenbeschadigingen kan veroorzaken. Is het terugdringen van tandbederf van een hogere prioriteit dan hersengezondheid..? Het lijkt vooralsnog aan te raden met onmiddellijke ingang te stoppen met het fluorideren van drinkwater!”. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, meldt onderzoeker Choi: “Fluoride is een stof die simpel door de placenta de ongeboren vrucht bereikt en daardoor in staat is méér schade toe te brengen aan in ontwikkeling zijnde hersenen, dan in volwassen hersenen. De mogelijkheid is niet uit te sluiten, dat fluoride op deze wijze de oorzaak is van permanente schade aan de hersenen van ongeboren kinderen”.

Een andere belangrijke werking van fluoride is dat het mensen volgzaam, gewillig maakt. Het werd oa. door de Russen en de nazi’s gebruikt in de strafkampen om de gevangenen mak te krijgen. Toevoeging van fluoride aan het drinkwater zorgt dus voor een volgzame samenleving. (https://www.newswithviews.com/Devvy/kidd102.htm)

Enkele belangrijke namen van fluoride onderzoekers:

 • Dr. George Waldbott USA, wereldberoemd allergoloog. Hij vond veel lichamelijke reacties op fluoride en was auteur van “Fluoridation, the Great Dilemma”.
 • Prof. Albert Burgstahler USA, hij bevestigde de relatie tussen fluoride en het syndroom van Down, dat door Rapaport gevonden was. Hij was medeauteur van het boek “Fluoridation, the Great Dilemma”, dat als een handboek gezien moet worden en degelijke wetenschap vertegenwoordigd. Het is verkrijgbaar als eBook, vrij te downloaden.
 • Dr. Dean Burk, medeoprichter van het Nat. Cancer Institute, en Dr. John Yiamouyiannis USA ontdekten dat in gefluorideerde steden 10% meer doden door kanker te betreuren zijn. Voor het Congres verklaarde hij: “As a point of fact, fluoride causes more human death and causes it faster than any other chemical”.
 • Dr. John Yiamouyiannis schreef het boek “Fluoride, the Aging Factor”.
 • Prof. Sinclair Oxford tegen fluoridering.
 • Prof. Jolly India, expert op het gebied van kreupelheid door fluorose.
 • Kapitein Sune Tamm stopte de fluoridering in Zweden.
 • Dr. John Colquhoun Nieuw Zeeland, die als pro-fluoride dental official tot zijn schrik bemerkte dat alle gefalsificeerde statistieken ten faveure van fluoridering waardeloos waren, omdat zij uiteindelijk geen significante reductie van cariës lieten zien. Hij werd daardoor een grote tegenstander van fluoridering.
 • Dr. Bruce Spittle is de managing editor van de Qaurterly Journal. Hij schreef het boek “Fluoride Fatigue….  Fluoride Poisoning”.
 • Prof.Dr. A.K. Susheela schreef “Treatise on Fluorosis”, waarin ook veel andere verschijnselen van fluoride genoemd worden.
 • Prof. Arvid Carlsson, Nobelprijswinnaar geneeskunde 2000. Hij stelde: “Fluoridation is against all principles of modern pharmacology. It’s really obsolete”.
 • Christopher Bryson onderzoeksjournalist en televisiemaker schreef het boek “The Fluoride Deception”.
 • Prof. Paul Connet schreef het boek “The Case against Fluoride, how hazardous waste ended up in our drinking water. (Fluoridealert.org/articles/50-reactions to oppose fluoridation-second look)
 • De Nederlandse arts Hans Moolenburgh beschreef in het boek “Fluoride, The Freedom Fight” een dubbelblindstudie met gefluorideerd kraanwater.


Fluoride in vogelvlucht:
- Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat fluoride gedragsveranderingen kan veroorzaken.
- Fluoride wordt gebruikt als pesticide en is een bestanddeel van rattengif.
- Fluoride verlaagt het IQ.
- Fluoride vertraagt de werking van de schildklier door verdringing van jodium.
- Fluoride kan chromosoomafwijkingen veroorzaken.
- Fluoride kan maag/darm bezwaren geven door vorming van hydrofluoridezuur.
- Fluoride remt de aanmaak van TSH (schildklier stimulerend hormoon) in de hypofyse.
- Fluoride ontregelt het slaap/waakritme door vermindering van melatonineproduktie in de hypofyse.
- Fluoride versnelt verouderingsprocessen door ontregeling van de hypofyse. Kinderen komen hierdoor op jongere leeftijd in de pubertijd.
- Fluoride stapelt zich voornamelijk in het bot en kan fracturen veroorzaken, maar stapelt zich ook in zachte weefsels, in het bijzonder hart (aorta), lever en blaas.
- Fluoride kan neurologische klachten veroorzaken, zoals hoofdpijn, duizeligheid, spasmen, visuele stoornissen en concentratieverlies.
- Langdurige blootstelling aan fluoride heeft degeneratieve veranderingen van spieren en bindweefsel tot gevolg.
- Kindersterfte is in sommige drinkwater gefluorideerde gebieden meer dan 100% hoger dan in vergelijkbare andere niet drinkwater gefluorideerde gebieden.
- Het immuunsysteem wordt door fluoride verzwakt door afname van de leukocyten- en fagocytose-activiteit.
- Fluoride zit in tal van medicijnen: Prozac, Rohypnol, Diflucan, Flixonase, Floxapen.
-Groenten en fruit, vruchtensappen etc. die geproduceerd worden in drinkwater gefluorideerde gebieden bevatten dus fluoride.
- Fluoride is in tal van tandheelkundige materialen verwerkt.

 

Aanbevelingen

Om het gebit goed te onderhouden is fluoride absoluut niet noodzakelijk. Een gedragsverandering is veel belangrijker. Op tweeërlei vlak: eet- en drinkgedrag en mondhygiënemaatregelen.
Beperk het gebruik van fluoride door het gebruik van een goede fluoride-vrije tandpasta.
Lees vooral het etiket van mondverzorgingsproducten. Fluoride zit ook in tandenstokers, floss en mondspoelmiddelen.
Gebruik bronwater in gebieden of landen waar het water gefluorideerd wordt. Drink geen Ice tea (bevat fluoride).
Onderhoud uw gebit goed met de juiste mondverzorging en door suiker- en witmeelproducten te vermijden. Frisdranken, ranja en diksappen minimaliseren.
Vermijd het gebruik van fluoride-bevattende medicijnen zoals Prozac (fluoxetine), Rohypnol (flunitrazepam), Diflucan (fluconazol), Flixonase of Flixotide (fluticason), Terfluzine (trifluoperazine), Fluanxol (flupentixol) of Floxapen of Stafoxil (flucloxacilline).