Retourneren

Wanneer u producten wilt retourneren neemt u dan contact op met onze klantenservice via email [email protected] of telefonisch 085-7604244 en leest u de informatie op deze pagina zorgvuldig. Ook kunt u het retourformulier invullen en ons per email of per post doen toekomen.

Retourvoorwaarden en herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 14 dagen na levering, aan Allesvoorjetanden.nl ter kennisgeving worden gebracht.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Mocht het product beschadigd zijn, dan kunnen we de waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email [email protected] of door telefonisch contact 085-7604244. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Retourzendingen met een waarde van meer dan € 125,- dienen aangetekend te worden verzonden.
 6. Indien producten niet compleet of beschadigd zijn bij ontvangst door de ondernemer is dit geheel voor rekening en risico van de consument.

 Kosten in geval van retournering

 1. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden en de retourzending in goede staat is ontvangen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd.
 3. Indien de consument ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft de ondernemer het recht om de consument alle hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. voor hygiënische en bederfelijke producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken (bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: voedingssupplmenten, tandenborstels, tandenstokers, tandpasta’s, mondspoelmiddelen, lippenbalsems etc.) 

Retouradres:

Allesvoorjetanden.nl
Regentesselaan 3
7316 AA APELDOORN

← LET OP!    GEPLAATSTE BESTELLINGEN WORDEN IN VERBAND MET DE VAKANTIESLUITING VANAF WEEK 32 (5 AUGUSTUS 2024) UITGELEVERD. EXCUSES VOOR HET ONGEMAK! GEPLAATSTE BESTELLINGEN WORDEN IN VERBAND MET DE VAKANTIESLUITING VANAF WEEK 32 (5 AUGUSTUS 2024) UITGELEVERD. EXCUSES VOOR HET ONGEMAK! Verbergen
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x